Microsoft 365 Personal

850.000

  • Sử dụng trên cùng lúc 5 PC / Mac, máy tính bảng và điện thoại (bao gồm Windows, iOS và Android)
  • Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook
  • 1TB lưu trữ đám mây OneDrive với bảo mật nâng cao cho mỗi người